מהי כירופרקטיקה?

הגדרה על ידי: הפדרציה העולמית לכירופרקטיקה (WFC)
"כירופרקטיקה היא מקצוע רפואי העוסק באבחון, טיפול ומניעת הפרעות מכניות של מערכת שרירי השלד והשפעות הפרעות אלה על תפקוד מערכת העצבים ועל הבריאות הכללית. מושם דגש על טיפול ידני כולל מניפולציה או כוון של עמוד השדרה".

הגדרה על ידי: מכללות העמותה לכירופרקטיקה (ACC)
"כירופרקטיקה היא שיטת טיפול בריאותית המדגישה את יכולתו של הגוף לרפא את עצמו ללא שימוש בתרופות או בניתוח. תורת הכירופרקטיקה מתמקדת על הקשרים בין המבנה (בעיקר עמוד השדרה) לבין התפקוד (כפי שמתואם על ידי מערכת העצבים) וכיצד קשרים אלו משפיעים על שמירה ושיקום הבריאות. בנוסף, רופאי כירופרקטיקה מכירים בערך ובאחריות העבודה בשיתוף עם מטפלים אחרים המתבצעת לטובתו של המטופל".

הגדרה על ידי: ארגון הבריאות העולמי (WHO)
"מקצוע רפואי העוסק באבחון, טיפול ומניעת הפרעות מכניות של מערכת שרירי השלד והשפעות הפרעות אלה על תפקוד מערכת העצבים ועל הבריאות הכללית. מושם דגש על טכניקות ידניות, כולל התאמה ו/או מניפולציה של המפרקים בדגש מיוחד על סבלוקסציה (תת-פריקה)".