(Diversified Technique) טכניקה מגוונת
טכניקה מגוונת מאופיינת על ידי הנעה מהירה ושיטחית להחזרה התנועה והייצוב של המפרקים של עמוד השידרה.
ההנעה מלווה בהשמעת קול 'קליק' המעידה על שינוי בלחץ המפרק ובנוזלים מהרקמה הרכה.

Activator שיטת
שיטת טיפול כירופרקטית מכנית רכה המשמשת חלופה להנעה ידנית על עמוד השידרה והאיברים הקשורים אליו. השימוש הוא במכשיר העשוי מידית קפיצית המעבירה לחיצות קטנות ומטרתו לייצר מספיק כוח בכדי להזיז את החוליות אך לא כוח חזק מדי בכדי לגרום לפגיעה.

SOT שיטת
שיטת טיפול המזהה צורות מסויימות של חוסר איזון מיבני בגוף האדם. ישנן שלוש מערכות זיהוי שניתן למיין את המטופל לפיהן ונעשית לאחר בדיקה והערכת מצב המטופל.

הרעיון המרכזי של השיטה הוא השימוש "בבלוקים מכניים" הממוקמים בצורה מסויימת ומנצלים את כוח הכבידה של הגוף בכדי לאזן את עצמו. פעולה זו מתרחשת עקב השילוב בין מיקומו הספיציפי של הגוף ותנועת הגוף הנגרמת על ידי נשימה רגילה.

 Cox שיטת
זוהי שיטה להנעה של עמוד השידרה בזמן שהמטופל שוכב על מיטת טיפול ייחודית המיועדת לפועלה זו. מיטה זו מאפשרת מגוון תנועות יעילות של כיפוף וביטול הדחיסה של המפרקים בעמוד השידרה שבעקבותיה נגרם לחץ על העצבים מהדיסקים.
שיטה זו נכונה למצבים שגורמים לכאב גב תחתון והקרנת כאב לרגליים, כגון:
פריצות ובליטות דיסק
היצרות של עמוד השדרה
ספונדילוליזתזיס
נוון של מפרקי עמוד השדרה